بهمن ماه

همه چیز درباره متولدین 

یک لاف زن مغرور است و گاهی انسان خجول اند در جستجویی هدف اساسی

یعنی دوستی است و آدمهای قابل معاشرت اند و دوستان اندکی دارند و به معرفت

دوستانش اهمیت می دهند .

 اغلب افراد از درک او عاجزند شخصیت متولدین بهمن ماه ترکیبی از سردی وعملگرا است .

ویژگی آنها آرام کردن اعصاب دیگران است . همچنین قوه درخشان و

قوه عاقله برتر که او را از شتاب زدگی باز می دارد . از گوشه گیری به مدت طولانی

پرهیز می کند و می کوشد که با دیگران در ارتباط باشد .

به تمام وعده های خود بی کم و کاست عمل می کند.

آرمانهای او : برابری ، عشق ، آزادی ، حقیقت … اما به خاطر اهداف خود مبارزه می کند .

بر خلاف اغلب مردم گاه بی گاه عقاید خود را تغییر می دهد . در برابر دوستان و

یارانش غیر قابل پیش بینی است . به راحتی به دیگران اعتماد نمی کند و راه های

رسیدن به اهداف خود را فاش نمی کند .

خصوصیات و رفتارهای زنان و مردان بهمن ماهی 

بسیار حساس ، بدون ریا ، دانا ، خونسرد ، رک گو ، مستقل ، منطقی ، عاشق بشریت ،

ثابت قدم ، آرامش دوست ، کمک رسان ، دارای حس ششم ، علاقمند به دوستان ،

رام نشدنی ، جاه طلب ، سخاوتمند ، ولخرج ، انتقاد را قبول نمی کند ، خوش قلب ،

بی قرار ، قدر شناس ، تودار ، کمک رسان ، بلند پرواز ، مهربان 

ظاهر دختر 

ظاهری زیبا ، تو دل برو ، تعداد خوش روهای این ماه از همه ی

ماه ها بیشتر است  .

خصوصیات زن 

لباس پوشیدن زن متولد آنچنان شوکی به شما وارد می کند

که ساعتها نتوانید در جای خود حرکت کنید . مثل هر زن دیگری

جلوی مغازه لباس فروشی توقف زیادی دارند و همیشه شیک

پوش هستند .

ممکن است لباسی بر تن کند گه موجب جسرت خوردن زنان

دیگر شود . نحوه آرایش او خیلی متفاوت است و تغییر رنگ و

آرایش او غیر قابل پیش بینی است.

خصوصیات اخلاقی مرد

داشتن دوستان زیاد ، به نقطه ضعف خود منزجر است .

حسود نیست ، هیاهو دارد ، دیر ازدواج می‌کند ، اجتماعی ، عشق اول خود را تا آخر عمر نگه می‌دارد .

 

https://www.instagram.com/galeryzarnegar/   

 

http://www.zar-negar.com       

#بهمن      #ماه      #متولد      #رفتار      #خصوصیات      #مردان      #زنان

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.